FASHION BRANDS sp. z o.o.

Spółka FASHION BRANDS sp. z o.o. / siedziba Koło

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000384813
 • REGON – 101077935
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-05-06

Data ogłoszenia wpisu – 2011-05-25

Dane adresowe firmy FASHION BRANDS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Koło

Ulica – 31

Miejscowość – 97-330 Sulejów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.35524
Długość geogr. – 19.81201

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

PKD 2 – 35.14.Z Handel energią elektryczną

PKD 3 – 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Dane wpisane do KRS

ENERGETYKA SKB sp. z o.o. sp.k.

Spółka ENERGETYKA SKB sp. z o.o. sp.k. / siedziba Radomsko

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000385703
 • REGON – 101084711
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-05-09

Data ogłoszenia wpisu – 2011-05-24

Dane adresowe firmy ENERGETYKA SKB sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Radomsko

Ulica – Sucharskiego 49

Miejscowość – 97-500 Radomsko

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.061378
Długość geogr. – 19.43358

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

PKD 2 – 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

PKD 3 – 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek

Dane wpisane do KRS

MASS – TRANS sp. z o.o. sp.k.

Spółka MASS – TRANS sp. z o.o. sp.k. / siedziba Świerczyniec

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000385681
 • REGON – 241941954
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-05-09

Data ogłoszenia wpisu – 2011-05-24

Dane adresowe firmy MASS – TRANS sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Świerczyniec

Ulica – Skośna 1 0

Miejscowość – 43-210 Świerczyniec

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.066799
Długość geogr. – 18.945551

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

PKD 2 – 52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów

PKD 3 – 52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport

Dane wpisane do KRS

EUROFOKUS sp. z o.o. S.K.A.

Spółka EUROFOKUS sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Łódź

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000385420
 • REGON – 101078047
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-05-06

Data ogłoszenia wpisu – 2011-05-25

Dane adresowe firmy EUROFOKUS sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Łódź

Ulica – Limanowskiego Bolesława 87

Miejscowość – 91-329 Łódź

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.78931
Długość geogr. – 19.43988

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 13 Produkcja wyrobów tekstylnych

PKD 2 – 14 Produkcja odzieży

PKD 3 – 32 Pozostała produkcja wyrobów

Dane wpisane do KRS

FRANK NORAGER sp. z o.o.

Spółka FRANK NORAGER sp. z o.o. / siedziba Koszalin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000385765
 • REGON – 320996196
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-05-09

Data ogłoszenia wpisu – 2011-05-24

Dane adresowe firmy FRANK NORAGER sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Koszalin

Ulica – Szczecińska 65

Miejscowość – 75-122 Koszalin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.18034
Długość geogr. – 16.15

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

PKD 2 – 49.41.Z Transport drogowy towarów

PKD 3 – 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Dane wpisane do KRS

EQUITY FELLOWS MANAGEMENT sp. z o.o.

Spółka EQUITY FELLOWS MANAGEMENT sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000385473
 • REGON – 121526027
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-05-09

Data ogłoszenia wpisu – 2011-05-24

Dane adresowe firmy EQUITY FELLOWS MANAGEMENT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Miechowska 5B 8

Miejscowość – 30-055 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.064791
Długość geogr. – 19.91525

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

PKD 2 – 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę

PKD 3 – 43.31.Z Tynkowanie

Dane wpisane do KRS

SZPITALE WIELKOPOLSKI sp. z o.o.

Spółka SZPITALE WIELKOPOLSKI sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000385647
 • REGON – 301737006
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-05-09

Data ogłoszenia wpisu – 2011-05-24

Dane adresowe firmy SZPITALE WIELKOPOLSKI sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Przemysłowa 46

Miejscowość – 61-541 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.384634
Długość geogr. – 16.92334

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

PKD 2 – 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD 3 – 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych

Dane wpisane do KRS

UBO sp. z o.o.

Spółka UBO sp. z o.o. / siedziba Koczargi Stare

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000385672
 • REGON – 142907483
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-05-09

Data ogłoszenia wpisu – 2011-05-24

Dane adresowe firmy UBO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Koczargi Stare

Ulica – Klonowa 55

Miejscowość – 05-080 Stare Babice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.30455
Długość geogr. – 20.78709

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych

PKD 2 – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 3 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Dane wpisane do KRS

OFF ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Spółka OFF ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000385548
 • REGON – 121517956
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-05-09

Data ogłoszenia wpisu – 2011-05-24

Dane adresowe firmy OFF ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Niska 7 2

Miejscowość – 30-306 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.04945
Długość geogr. – 19.92951

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

PKD 2 – 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

PKD 3 – 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

Dane wpisane do KRS

MW INVEST sp. z o.o.

Spółka MW INVEST sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000384981
 • REGON – 21511460
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-04-29

Data ogłoszenia wpisu – 2011-05-20

Dane adresowe firmy MW INVEST sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Henryka Hipolita Rodakowskiego 1

Miejscowość – 51-637 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.09997
Długość geogr. – 17.10456

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

Dane wpisane do KRS

NET GROUP sp. z o.o.

Spółka NET GROUP sp. z o.o. / siedziba Kielce

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000385149
 • REGON – 260468463
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-04-29

Data ogłoszenia wpisu – 2011-05-20

Dane adresowe firmy NET GROUP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kielce

Ulica – Zagnańska 20 4

Miejscowość – 25-524 Kielce

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.878641
Długość geogr. – 20.62619

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 2 – 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych

PKD 3 – 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

Dane wpisane do KRS

FOREST CONSULTING sp. z o.o. sp.k.

Spółka FOREST CONSULTING sp. z o.o. sp.k. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000385212
 • REGON – 301738862
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-05-06

Data ogłoszenia wpisu – 2011-05-25

Dane adresowe firmy FOREST CONSULTING sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Arcybiskupa Antoniego Baraniaka 88D

Miejscowość – 61-131 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.412041
Długość geogr. – 16.952209

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

PKD 2 – 01.30.Z Rozmnażanie roślin

PKD 3 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

Dane wpisane do KRS

VERONEL sp. z o.o. sp.k.

Spółka VERONEL sp. z o.o. sp.k. / siedziba Puszczykowo

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000385074
 • REGON – 301736461
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-05-06

Data ogłoszenia wpisu – 2011-05-25

Dane adresowe firmy VERONEL sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Puszczykowo

Ulica – Langego 10

Miejscowość – 62-040 Puszczykowo

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.281151
Długość geogr. – 16.85148

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

PKD 2 – 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

PKD 3 – 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Dane wpisane do KRS

EMPIKA sp. z o.o.

Spółka EMPIKA sp. z o.o. / siedziba Zielona Góra

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000385735
 • REGON – 80523336
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-05-09

Data ogłoszenia wpisu – 2011-05-24

Dane adresowe firmy EMPIKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Zielona Góra

Ulica – Wąska 11B 11

Miejscowość – 65-432 Zielona Góra

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.934841
Długość geogr. – 15.51803

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów

PKD 2 – 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych

PKD 3 – 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS

NOTCAMP sp. z o.o.

Spółka NOTCAMP sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000385159
 • REGON – 142929579
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-04-29

Data ogłoszenia wpisu – 2011-05-20

Dane adresowe firmy NOTCAMP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Włodarzewska 4 9

Miejscowość – 02-384 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.202751
Długość geogr. – 20.96026

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

PKD 2 – 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

PKD 3 – 08.91.Z Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów

Dane wpisane do KRS

HOLICON HR sp. z o.o.

Spółka HOLICON HR sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000384460
 • REGON – 301718090
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-04-29

Data ogłoszenia wpisu – 2011-05-20

Dane adresowe firmy HOLICON HR sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Romana Maya 1 2

Miejscowość – 61-371 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.346409
Długość geogr. – 16.97237

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

PKD 2 – 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

PKD 3 – 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Dane wpisane do KRS

MAIPO SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Spółka MAIPO SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ / siedziba Chorzów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000384532
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-04-29

Data ogłoszenia wpisu – 2011-05-20

Dane adresowe firmy MAIPO SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Siedziba rejestrowa – Chorzów

Ulica – Wolności 134 6

Miejscowość – 41-500 Chorzów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.30164
Długość geogr. – 18.962605

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

PKD 2 – 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

PKD 3 – 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

Dane wpisane do KRS

A. J. MAGIEROWSCY sp. z o.o.

Spółka A. J. MAGIEROWSCY sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000385281
 • REGON – 121525980
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-05-09

Data ogłoszenia wpisu – 2011-05-24

Dane adresowe firmy A. J. MAGIEROWSCY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Os. Urocze 7 53

Miejscowość – 31-952 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.07836
Długość geogr. – 20.037889

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych

PKD 2 – 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych

PKD 3 – 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli

Dane wpisane do KRS